Rich Message

ส่งข้อความให้เวิร์คบน LINE@ ด้วย Rich Message

วันนี้มีคนหลังไมค์มาถามผมว่าการส่งรูปใน LINE Account ให้เป็นภาพใหญ่ๆ แล้วสามารถกดลิงค์ต่อไปยังเว็บไซต์หรือหน้าที่ตั้งไว้นั้น ทำได้อย่างไร เลยถือโอกาสมาเขียนบล็อ...