roi

รู้จัก ROAS / ROI กันสักนิด (และเหตุผลที่มันสำคัญกว่า CPM / CPC)

สำหรับคนสายโฆษณานั้น ตัวเลขที่หลายๆ คนมักจะให้ความสำคัญคือการวัดผลแบบ Cost-bases Measurement หรือพูดกันง่ายๆ คือการดูผลลัพธ์เทียบกับจำนวนเงินที่ลงไปนั่นเอง โดย...