run

เรื่องของ “ผู้นำ” ที่ผมเรียนรู้จากภารกิจวิ่ง 4 กิโลเมตรใน 44 นาที

ช่วงนี้ที่ดีแทคซึ่งผมทำงานอยู่นั้นมีกิจกรรมที่เราเรียกว่า dtac Heart Race ที่ชวนพนักงานมามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งสัญญาณ 4G จากการปร...