sales funnel

วิเคราะห์อะไรกันบ้างจาก Sales Funnel

จากที่บล็อกก่อนหน้านี้ได้อธิบายไปคร่าวๆ แล้วว่า Sales Funnel คืออะไรนั้น สิ่งที่หลายๆ คนควรคิดต่อหลังจากการเก็บข้อมูลของลูกค้าในแต่ละช่วงของ Funnel ก็คือการวิเ...