sales

8 ประเภทของนักขายที่ทั้ง “เวิร์ค” และ “ยังไม่เวิร์ค”

พูดถึงเรื่องการขายนั้น เป็นสิ่งที่แทบจะทุกบริษัทให้ความสำคัญ เพราะเหล่า Salesman (ไม่ว่าจะเรียกว่า Sales / AE หรืออะไร) คือเหล่าคนที่จะปิดการขายกับลูกค้า (more...