sandy hook

เมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรงที่ถูกปลูกโดยสื่อ

หลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ Sandy Hook จนสร้างความเศร้าสลดให้คนจำนวนมากที่อ่านข่าวพร้อมกับตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมอเมริกัน (รวมทั้งสังคมทั่วโลกที...