SAP

แนวทางสู่ Intelligent Enterprise จาก SAP

ในงาน SAPPHIRE NOW ของทาง SAP นั้นมีการแสดงวิสัยทัศน์สำคัญของธุรกิจที่จะใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนองค์กรซึ่งทาง SAP เองก็ป็นหนึ่งในผู้บริการรายสำคัญสำหรับองค์ชั้นน...