selling points

ปัญหาของจุดขาย และลักษณะของจุดขายที่ดีในธุรกิจ

ธุรกิจพยายามหาจุดขายมานำเสนอ แต่หลายครั้งมันก็ไม่สามารถโดนใจลูกค้าได้ เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้น? มาเข้าใจหลักการของหาจุดขายกันนะครับ ...