SERP

ผลการศึกษาใหม่พบพฤติกรรมการใช้ Google Search ที่เปลี่ยนไป

หนึ่งในข้อมูลที่นักการตลาดให้ความสนใจมากกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ก็คือเรื่องเป้าสายตาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าเว็บไซต์สำคัญๆ อย่างเช่น Google เ...