shorts

YouTube ประกาศเปิดใช้งาน “YouTube Shorts” เวอร์ชันเบต้าแล้วในไทย

หลังจากที่มีการประกาศฟีเจอร์ YouTube Shorts ให้คนรู้จักไปบ้างแล้วนั้น ตอนนี้ทาง Google ก็ให้คนใช้ชาวไทยสามารถใช้ YouTube Shorts เวอร์ชั่น Beta กันได้แล้ว h...