SK-II

#CHANGEDESTINY – ซีรี่ย์คอนเทนต์สร้างแบรนด์จาก SK-II

ปรกติเราจะเห็นงานคอนเทนต์ปัจจุบันส่วนใหญ่จะไปทาง Direct Selling Communication หรือเน้นไปเรื่องการขายสินค้า การสร้างการจดจำของตัวสินค้าเสียเยอะ จะมีนาน ๆ ทีที่จ...