socialnomic

10 สถิติและข้อมูลล่าสุดของ Social Media ที่คุณจะทึ่ง + อึ้ง

สำหรับใครที่เป็นนักการตลาดดิจิตอลในยุคแรกเริ่มของ Social Media ก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อ Erik Qualman ซึ่งโด่งดังจากหนังสือ Socialnomic (เป็นหนังสือเล่มแรกๆ ที่...