Steve Jobs

steve jobs presenting marketing strategy

Marketing Strategy ของ Steve Jobs ในการสร้าง Apple

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า Apple มีวันนี้ได้ก็เพราะ Steve Jobs ที่กำหนดวิถีของบริษัทตั้งแต่การก่อตั้งจนไปถึงการกู้สถานการณ์กลับมาหลังจากที่เขากลับมารับตำแหน่งในช่วงที่...