story cubes

Story Cubes: เต๋าสนุก ฝึก Storytelling

มีคนถามผมอยู่บ่อยๆ เรื่องการฝึกทำคอนเทนต์ว่าควรจะมีแบบฝึกหัดอะไรบ้างที่จะทำให้เราทำคอนเทนต์เก่งๆ กัน แน่นอนว่าถ้าพื้นฐานเลยก็การฝึกเขียน ฝึกเล่า ประกอบกับกา...