suarez

Gatorade viral video

เมื่อ Suarez และ Messi เปลี่ยนจากเพื่อนรักกลายเป็นคู่ปรับในแคมเปญล่าสุดของ Gatorade

ไหนๆ ก็ใกล้เขาบอลโลกกันไปทุกที บรรดาสินค้าสายกีฬาก็เริ่มทำแคมเปญโหมโรงกัน อย่าง Gatorade ก็มีแคมเปญ Everything Chages โดยที่ล่าสุดก็เอาซุปเปอร์สตาร์อย่าง Suarez...