subjective

คุณให้ Comment แบบ Subjective หรือ Objective ?

การให้ Comment งานเป็นหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นกันอยู่แทบทุกวันของการทำงาน และการให้ Comment นี่เองที่สร้างปัญหาบ่อยๆ คนให้ Comment ดีก็ได้งานที่ดีไป แต่ถ้า Commen...