sweater

Coca-Cola ชวนคุณสร้าง Sweater สุดเก๋บนออนไลน์

ไหนๆ ก็ใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและหน้าหนาวในต่างประเทศแล้ว Coca-Cola เลยออกไอเดียง่ายๆ แต่ดูดีทีเดียวในการชวนให้แฟนๆ มาออกแบบสร้าง Sweater ของตัวเอง ซึ่งสามารถทำ...