talent

ไทยรั้งอันดับ 66 โลกเรื่องศักยภาพการแข่งขันด้าน Talent

เป็นที่น่าจะพอทราบกันบ้างว่าธุรกิจยุคใหม่นั้นเริ่มให้ความสำคัญกับ Talent หรือการหาทรัพยากรด้านบุคคลที่มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็น่าติดตามว่าแต่ละประเทศน...