talk of the town

The Water Cooler Effect – ปรากฏการณ์สำคัญของการตลาดและโฆษณา

เวลาเราอธิบายเรื่องวิถีของการตลาดและโฆษณานั้น ในยุคสมัยก่อนมักจะมีเรื่องหนึ่งที่เราหยิบมาใช้อธิบายกันบ่อยๆ ว่าเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของการทำโฆษณาเลยก็ได้ ...