target persona

ใช้ Persona Form / Template อันไหนดี?

เราจะเห็นการใช้ Target Persona มากขึ้นในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการตลาด การยิง Ad การทำคอนเทนต์ Design Thinking ที่บรรดาคอร์สต่าง ๆ ก็จะบอกให้ผู้เรียนทำ...