team

[TED ควรดู] เรื่องที่เราควรเรียนรู้จาก Mashmellow Challenge

หนึ่งในโจทย์อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการวันนี้อาจจะเจอมากขึ้นคือวิธีการทำงานแบบเดิมๆ นั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกเสมอไปสำหรับการสร้างหรือพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพเ...