Thailand Mobile Expo

วิเคราะห์เทรนด์และตลาดมือถือผ่านงาน Thailand Mobile Expo 2013

ผมเคยเขียนบทความว่าด้วยมองเทรนด์ตลาดมือถือผ่านงาน Thailand Mobile Expo ซึ่งมาในงานปีล่าสุด ก็ทำให้ผมลองสรุปมุมมองและการวิเคราะห์ที่น่าสนใจเป็นประเด็นๆ ให้ลองขบค...