The Long Tail

[TED ควรดู] มองโลกอนาคตและทางรอดของธุรกิจเทคโนโลยี

ตั้งแต่เราเข้ายุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาแบบก้าวกระโดดชนิดตามไม่ทันนั้น เราเห็นธุรกิจมากมายเกิดขึ้น บูม และตายไปอย่างมากมาย คำถามน่าคิดคือเราสามารถเรียนรู้จา...