the sim

เมื่อ LINE หันมาทำเกมแบบ The Sim กับ LINE Play

ดูท่าทาง LINE จะไม่หยุดแค่การทำแพลตฟอร์มสำหรับการ Chat เสียแล้ว เพราะหลังจากที่เพิ่งเปิดตัว LINE Pop เกม puzzle ที่ใช้แอคเค้านท์ของ LINE ในการเล่นและกำลังเริ่มฮ...