theory

Customer Journey – วิถีการซื้อของที่คนขายของควรรู้

พูดถึงเรื่องการขายของนั้น หลายๆ คนล้วนอยากให้คนมาซื้อของของตัวเองเป็นแน่ และคำถามที่หลายๆ คนก็พยายามหาคำตอบคือคนจะมาซื้อของเราได้อย่างไร (more…)...