thinking

5 ประเภทของการคิดที่เรามักเห็นกันในที่ทำงาน

เมื่อพูดถึงเรื่องการทำงานในออฟฟิศนั้น เราก็จะเจอคนหลายประเภทด้วยกันที่มักจะมีแนวทางการคิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการคิดแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่ ...

รู้จักโหมดการคิดหาคำตอบที่เรียกว่า Divergent และ Convergent

กระบวนการคิดนั้นสำคัญมากกับการแก้ปัญหาต่างๆ และหลายครั้งที่ปัญหานั้นแก้ไขได้ไม่ดี หรือไม่ก็ไม่มีไอเดียๆ เกิดขึ้นเพราะกระบวนการคิดนั้นถูกนำมาใช้แบบไม่ถูกต้องนัก ...