time management

The Eisenhower Matrix – หลักง่ายๆ ช่วยเลือกว่าคุณควรทำอะไร!

ถ้าใครที่อ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเอง หรือหลักการบริหารจัดการงานต่างๆ แล้ว หนึ่งในโมเดลที่คนจำนวนมากพูดถึงกันเป็นประจำคือหลัก The Eisenhower Matrix หรือที่หลายๆ คน...

เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพให้ชีวิต: รู้จักหาเวลามาใช้ประโยชน์

ผมมักถูกเพื่อนพูดแซวบ่อยๆ ว่า “มึงหาเวลาไหนทำงาน” หรือไม่ก็ “มึงเอาเวลาไหนไปอ่านเรื่องพวกนี้” ด้วยความที่ผมมักจะมีข้อมูลหรือรู้เรื่องหลายๆ อย่าง ทั้งแบบที่กำลัง...