tourism

TripAdvisor สำคัญไฉนกับตลาดการท่องเที่ยว [Infographic]

ถ้าพูดถึงแอพหรือเว็บที่ให้ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งคนมากมายมักจะหาข้อมูลก่อนเดินทางก็คงไม่พ้น TripAdvisor ที่นับวันจะมีข้อมูลมากขึ้นเรื่...