trigger

attention trigger

Attention Trigger 7 อย่าง เพื่อดึงความสนใจคนดูคอนเทนต์

การพยายามดึงความสนใจจากคนที่ผ่านไปผ่านมา หรือการไถผ่านคอนเทนต์ในสื่อต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่คนทำคอนเทนต์ล้วนพยายามหาเทคนิคต่างๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการพาดหัว การใช้...