value

Update น่ารู้เกี่ยวกับชีพจรแบรนด์ต่างๆ ในใจของคนไทยจาก Y&R

เรื่องของ “แบรนด์” เป็นเรื่องสำคัญที่นักการตลาดในหลายๆ ธุรกิจให้ความสนใจ ซึ่งหนึ่งในการ “วิเคราะห์แบรนด์” ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดอย่างหนึ่งในวงการการตลาดคือ...

3 ลักษณะเนื้อหาของคอนเทนต์ที่ดีและมีคุณภาพ

ในการทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะอยู่บน Platform ไหนนั้น เราก็ล้วนพยายามมองหาส่วนผสมหรือลักษณะของคอนเทนต์ที่น่าจะดึงดูดและสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ แน...

เรื่องน่าคิดเกี่ยวกับ ‘Value’ ที่นักการตลาดควรทำความเข้าใจ(ใหม่)

ในบรรดาศัพท์การตลาดที่พูดเยอะๆ นั้น คำว่า Value น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกยกมาใช้กันบ่อยๆ รวมทั้งการเอาไปสร้างบริบทใหม่ๆ เช่น Value Experience หรือ Value Conten...