video game

Old Spice ชวนคุณเล่นเกมเป็น Dikeme Mutombo เพื่อปกป้องโลก!!

Old Spice เป็นหนึ่งแบรนด์ที่มีลูกบ้าและไอเดียบรรเจิดๆ ในการทำ Digital Campaign ตั้งแต่ Viral Clip สุดฮือฮาจนไปถึง Interactive Video ที่มีกันไปก่อนหน้านี้ เผ...