viral campaign

เมื่อคอนเทนต์ที่ Continuity อาจสำคัญกว่า Virality

ตั้งแต่กระแสของ Content บน Social Media  มาบูมขึ้นมากในช่วงสองสามปีหลัง คำว่า "Virality" กลายเป็นเหมือนข้อกำหนดที่แทบจะต้องถูกระบุลงไปในทุกแคมเปญการตลาดเลยก็ว่า...