vision

เรื่องควรทำของนักการตลาด – สัมผัสอนาคตก่อนคนอื่น

คำถามที่ผมมักจะเจอบ่อยๆ คือนักการตลาดวันนี้ควรทำอย่างไรในยุคที่เหมือนอะไรก็เปลี่ยนผ่านไปเร็วเหลือเกิน มีเรื่องราวใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆ ของที่เคย...