vogon

รู้จัก Vogon และการทำ Dynamic Video เพื่อรีดประสิทธิภาพคอนเทนต์ให้มากกว่าเดิม

จากที่วันก่อนผมได้แชร์เคสของ dtac ที่เป็น Mobile Operator เจ้าแรกที่ทำโฆษณา Dynamic Video 24 ชิ้นโดยใช้วีดีโอหลักเพียงตัวเดียว ซึ่งเป็นเคสของทาง Google นั้น ก็ม...