Y&R

Update น่ารู้เกี่ยวกับชีพจรแบรนด์ต่างๆ ในใจของคนไทยจาก Y&R

เรื่องของ “แบรนด์” เป็นเรื่องสำคัญที่นักการตลาดในหลายๆ ธุรกิจให้ความสนใจ ซึ่งหนึ่งในการ “วิเคราะห์แบรนด์” ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดอย่างหนึ่งในวงการการตลาดคือ...