ในหนังสือหลายๆ เล่มนั้น มักจะบอกว่าการวาดรูป (Visualize) ออกมานั้นจะทำให้เราสามารถเข้าใจสถานการณ์และเห็นภาพต่างๆ ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งนั่นมักจะใช้เยอะกับเรื่องของการตลาดหรือการนำเสนองาน

แต่จริงๆ แล้วการวาดรูปนั้นยังช่วยทำให้เรามองเห็นและเปลี่ยนชีวิตเราได้ด้วยเหมือนกัน อย่างที่ Patti Dobrowolski ได้เล่าไว้ใน TEDx ว่าการวาดรูปแค่รูปๆ ด้วยไม่ว่าคุณจะเก่งการวาดรูปแค่ไหน มันก็ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเรา

พูดง่ายๆ คือใช้การวาดรูปนั้น “วาดอนาคต” ของเรานั่นแหละ