ใครๆ ก็ล้วนอยากให้เวลาทำงานนั้นเราได้ไอเดียที่ดีที่สุดเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนคือไอเดียที่ดีที่สุด เพราะบางทีไอเดียที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้มาจากคนที่เก่งที่สุดในห้องก็ได้ แถมยิ่งเอาคนเก่งๆ มารวมกันก็อาจจะเกิดปัญหาการใช้อีโก้คุยกัน ตัดสินกันโดยมีอคติ ทำให้เราอาจจะไม่ได้ไอเดียที่ดีที่สุดก็ได้

Ray Dalio ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแต่ผู้บริหารของ Bridgewater Associates บริษัท Hedge Fund อันดับต้นๆ ของโลกก็มาเล่าประสบการณ์ของเขาให้ฟังว่าเขาเห็นความสำคัญของเรื่องนี้อย่างไร และเขาได้สร้างกระบวนการที่ทำให้คนในองค์สามารถมองเห็นไอเดียของทุกๆ คนเพื่อพิจารณาได้อย่างโปร่งใส นำไปสู่การตัดสินใจเลือกไอเดียที่ดีกว่าเดิม

เขาทำได้อย่างไรนั้น ไปดูใน TED นี้เลยครับ