ตั้งแต่เราเข้ายุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาแบบก้าวกระโดดชนิดตามไม่ทันนั้น เราเห็นธุรกิจมากมายเกิดขึ้น บูม และตายไปอย่างมากมาย คำถามน่าคิดคือเราสามารถเรียนรู้จากวงจรเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร เราสามารถถอดบทเรียนเหล่านี้มาวิเคราะห์ความเป็นไปของตลาดในยุคปัจจุบันและวางแผนธุรกิจของเราให้อยู่รอดได้หรือไม่

คำตอบเหล่านั้นอาจจะต้องฟังการบรรยายของ Chrise Anderson ซึ่งเป็นบรรณาธิการของ WIRED (นิตยสารด้านเทคโนโลยีชื่อดัง) และเป็นผู้เขียนหนังสือ The Long Tail ที่เป็นหนึ่งในหนังสือที่อธิบายยุคดิจิทัลกับธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งในบรรยาย TED Talk ของเขานั้นมีการนำเสนอลำดับขั้น 4 อย่างคือ Setting the right price, Gaining market share, Displacing an established technology และ Becoming ubiquitous ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้แม้อาจจะฟังดูเทคโนโลยีจ๋าๆ อยู่ แต่ถ้าเราวิเคราะห์ให้เป็นเทรนด์และเทียบเคียงกับภาวะตลาดแล้ว มันก็สามารถเอาไปใช้ในการวางกลยุทธ์ได้เหมือนกัน

สามารถดูต้นฉบับที่ TED.com ได้