เรื่องความเครียดเป็นสิ่งที่เราทุกคนล้วนมี แต่เราเคยคิดไหมว่าความเครียดนั้นทำให้เกิดผลร้ายแรงขนาดไหน? ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่เราก็คงรู้ๆ กันอยู่แล้ว แต่เรากำลังพูดถึงมูลค่าเศรษฐกิจที่ได้รับผลจากการที่พนักงานของบริษัทเครียดกันเนี่ยแหละ

แล้วเราจะอึ้งว่ามันเป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียว

นั่นคือตัวเปิดสำคัญของ Rob Cooke ที่เล่าเรื่องนี้ใน TED Talk ได้อย่างน่าสนใจและชวนให้เราคิดต่อว่าบริษัทของเราจะลดความเครียดเหล่านี้ได้อย่างไร เพื่อให้องค์กรของเราลดการสูญเสียและผลกระทบราคาแพงจากความเครียดนี้แหละ