ในยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่ายุคดิจิทัลนั้น เราจะเห็นว่ารูปแบบของธุรกิจรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ  และนั่นอาจจะทำให้หลายๆ องค์กรต้องกลับมาทบทวนบทบาทของผู้นำองค์กรยุคใหม่เพื่อที่จะสามารถนำพาองค์กรผ่านความเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ก็บอกอยู่กลายๆ แล้วว่าการเป็นผู้นำในปัจจุบันนั้นไม่ได้มีลักษณะหรือแบบแผนตามหลักสูตรการเป็นผู้นำที่เคยใช้ได้เมื่อหลายปีก่อน Roselinde Torres ได้ทำการศึกษาว่าผู้นำในยุคสมัยใหม่ต้องมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง ก่อนจะนำมาบรรยายในเวที TED และนั่นทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าบทบาทของผู้นำในยุคปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างอยู่พอสมควร รวมทั้งทัศนคติบางอย่างที่จำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าคนที่คิดจะเป็นผู้นำองค์กรในวันนี้ควรจะรู้และมีไว้ในใจเลยล่ะครับ

ดูต้นฉบับพร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยที่ TED.com