ความเชื่อเดิมๆ มักจะทำให้เราคิดกันว่าคนเราไปทำงานเพราะเงิน และเงินคือแรงจูงใจที่ดีที่สุดเพื่อให้คนทำงานให้กับองค์กร แต่ผมเชื่อว่าถ้าใครที่ติดตามการศึกษาต่างๆ ในปัจจุบันก็จะพอรู้ดีว่านั่นใช้ไม่ได้กับทุกอย่างเสมอไป

TED Talk ของ Dan Ariely ก็เป็นอีกหนึ่ง TED Talk ที่อธิบายเรื่องนี้จากผลการทดลองของเขา (Dan Ariely เป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่ดังระดับโลกและมีงานเขียนระดับ Best Seller) ซึ่งอธิบายให้เห็นว่ากลไกทางพฤติกรรมของมนุษย์กับแรงจูงใจในการทำงานนั้นไม่ใช่เรื่องเงินเสียทีเดียว แต่ยังมีปัจจัยต่างๆ มากมายที่เข้ามาสร้างจูงใจในการทำงานซึ่งอาจจะมีพลังมากกว่าเรื่องเงินเสียอีก ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมกับงาน การรู้สึกเป็นเจ้าของ ความท้าทาย ความภูมิใจ ฯลฯ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คนซึ่งเป็นหัวหน้างานต่างๆ ต้องทบทวนนโยบายบริหารบุคลากรกันใหม่เสียแล้ว

ดูต้นฉบับที่มี Subtitle ได้ที่ TED.com