ในชีวิตของเรานั้น เรามักมีหลายๆ สถานการณ์ที่เราเจอกับคำถามมากมายที่ทำให้เราเขว เช่นเราควรจะเลือกเรียนอะไรดี จะลาออกจากงานดีไหม ฯลฯ เพราะนั่นมักมากับเสียงต่างๆ ที่กวนใจเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่มาจากเหตุผลและจากความรู้สึกในใจของเรา

มันอาจจะไม่มีผิดมีถูกกันเสียทีเดียว แต่อย่างน้อยๆ เราก็ควรจะฟังมันเสียหน่อยเหมือนกับที่ภูรินทร์ พานิชพันธ์ นักออกแบบและศิลปินเลือกจะเรียนออกแบบและท้าทายตัวเองให้พบกับเส้นทางชีวิตที่กลายเป็นเรื่องราวให้เราฉุกคิดว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะมีอะไรอีกที่เรายังไม่เห็น

ประเด็นน่าคิดจากเรื่องราวของภูรินทร์คือหลายๆ ครั้งนั้นเราอาจจะต้องกล้าที่จะฟังเสียงเล็กๆ จากหัวใจของเรา และเดินตามสิ่งที่เราคิดว่าเรา “ต้อง” ทำเพื่อที่จะให้ตัวเราได้กลายเป็นเครื่องมือของหัวใจ เพราะนั่นอาจจะเป็นเสียงที่มาจากตัวตัวแท้ๆ ของเรานั่นแหละ

แต่แน่นอนว่าการฟังเสียงของหัวใจก็อาจจะไม่ใช่ทางี่ถูกต้องเสมอไป บางครั้งเราก็ต้องเจอกับความผิดพลาด ความผิดหวังอะไรบ้าง แต่เส้นทางชีวิตที่ลากต่อไปก็อาจจะทำให้เราได้เจออะไรอีกมากมาย

ลองถามตัวเองดูก็ได้ครับ

ว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากทำก่อนตาย? แล้วลองเดินตามหาสิ่งเหล่านั้น เพราะมันคือสิ่งที่หัวใจของเราถวิลหา

ลองถามตัวเองดูสิ

ว่าอะไรคือสิ่งที่เรา “ต้องทำ” ไม่ใช่สิ่งที่เรา “ควรทำ” เพียงแค่เพราะสังคมบอกให้เราทำ

ลองหาเวลาให้ตัวเองดูสิ

ว่าโลกข้างนอกยังมีอะไรให้เราออกไปเจอ ออกไปเห็นโลกข้างนอก ให้หัวใจเราเติบใหญ่ขึ้นไปอีก

เพราะถ้าใจเราก้าวออกไปแล้ว เราจะได้เจออะไรอีกมากมายกว่าที่เราคิด