รวมรายชื่อ Digital Agency ต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจอยากติดต่อเอเยนซี่เพื่อใช้บริการต่างๆ

หมายเหตุ:

  • ข้อมูลต่างๆ เป็นการกรอกจากตัวเอเยนซี่เอง ทาง nuttaputch.com ไม่ได้มีการแก้ไข หรือมีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
  • หากมีเอเยนซี่หรือบริษัทไหนต้องการเพิ่มข้อมูล สามารถกรอกได้ที่ฟอร์ม https://goo.gl/forms/G2nXKmUIZfGjlrM02
  • หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถแจ้งได้ทาง LINE: @nuttaputch.com
  • ข้อมูลเหล่านี้อิงจากบริการที่มักมีคนถามหาหรืออยากให้แนะนำเอเยนซี่ให้ โดยยังไม่ได้รวมสายเฉพาะทางอย่างเช่นการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การทำแอพพลิเคชั่น หรือการสร้าง Digital Innovation

 

wdt_ID Agency Name Size Website / FB Page Email Address Tel. No. FB Content Video Web Content SEO SEM FB AD Display Ad Programmatic Admin Campaign Influencer Strategy SME (Client) Middle (Client) Large (Client)
3 บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด 11-30 www.social.co.th nilkamhaeng@social.co.th 087 508 5855 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
5 Create-Outline Digital 30-50 www.facebook.com/createoutlinedigital/ ratchawat.cro@gmail.com 0820552244 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
6 M Vision Public Company Limited 80+ www.mvisioncorp.com marketing@mvisioncorp.com 0-2735-1201 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
7 MTG 1-10 demomaz@gmail.com 0893652419 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
8 dFusion 30-50 www.dfusioninteractive.com gluay@dfusioninteractive.com 0855994245 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
9 KSMC TH Co.,Ltd (Keystone Marketing Korea) 1-10 www.keystonemc.com Waraporn.d@keystonemc.com 021049151 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
10 Whiteboard digital agency 11-30 www.thewhiteboardway.com/agency/ arm.mugdasanit@gmail.com 0948622941 YES YES YES YES YES YES YES
11 Invate 11-30 www.studioinvate.com ratanon@invategroup.com 0625654542 YES YES YES YES YES YES YES YES YES
12 Happy Owl Design 1-10 www.facebook.com/HPOwl/ kemmanat.y@gmail.com 0926150566 YES YES YES YES YES YES
13 K dot o 1-10 www.kdotogroup.com ohhm@kdotogroup.com 0922824166 YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Size FB Content Video Web Content SEO SEM FB AD Display Ad Programmatic Admin Campaign Influencer Strategy SME (Client) Middle (Client) Large (Client)