Digital Marketing ในปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องการทำ Facebook เพียงอย่างเดียว หากแต่มีเรื่องของทั้ง Search Marketing Content Marketing หรือ Digital Analytics มาเกี่ยวข้องด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้นักการตลาดหรือนักวางแผนกลยุทธ์ก็ควรจะรู้จักและเข้าใจภาพรวมทั้งหมดด้วย ซึ่งก็นานๆ ทีที่จะมีคนทำ Infographic รวบรวมเอาไว้หมด

แม้ว่าจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมาก แต่ Infographic ของ Hostgator ก็รวบรวมแกนสำคัญๆ รวมทั้งเทคนิคในแต่ละสายของ Digital Marketing เอาไว้เพืื่อให้คนที่สนใจได้ลองอ่านเนื้อหาสำคัญๆ กัน

ก็ลองดูว่าอันไหนที่เรายังไม่รู้กันนะครับ ^^

The-secret-art-of-digital-marketing-infographic-640x9112-1