นอกจากเรื่องการทำ Branded Content ประเภทที่เอาสินค้าหรือแบรนด์ไปเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่ตอนนี้เริ่มมีการผลิตกันมากขึ้นแล้ว อีกหนึ่งในวิธีที่หลายๆ แบรนด์นำมาใช้คือการที่แบรนด์เองเป็นเหมือน Initiator หรือคนจุดประเด็นบางอย่างให้กับสังคม ซึ่งแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาที่เอาแบรนด์เข้าไปอยู่ในคอนเทนต์ แต่เนื้อหาดังกล่าวก็มีพลังหรือเรื่องราวที่ดึงดูดและสร้างทัศนคติให้กับคนดูได้ดี

อย่างกรณีล่าสุดของ “เพราะความฝันไม่มีวันพิการ” ของมูลนิธิเวชดุสิตนั้น ได้นำเสนอเรื่องราวความฝันของเด็กกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นหรือมองข้ามไปอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งสำหรับผมมันเป็นเนื้อหาที่กินใจพอสมควร

นอกจากนี้แล้ว มันยังมีเหตุผลที่ผมอยากให้คุณได้ดู รวมทั้งส่งต่อให้กับคนอื่นได้ร่วมดูด้วย ส่วนจะทำไมนั้น ผมอยากให้คุณดูมันให้จบครับ