การตั้งราคาสินค้าบอกอะไรลูกค้าหลายอย่าง ทั้งในแง่ของข้อมูลและการตีความต่าง ๆ ด้วย ฉะนั้นก็ต้องดูกันหน่อยล่ะครับว่าราคามันบอกอะไรลูกค้าบ้าง