เรื่องทักษะและความสามารถต่างๆ นั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ใช้ประเมินว่าคนไหนเหมาะจะถูกเลือกมาทำงานในบริษัทต่างๆ แน่นอนว่าคนสัมภาษณ์เองก็มีโจทย์ว่าตัวเองอยากได้คนที่มีประสบการณ์เรื่องอะไร สนใจเรื่องอะไร ในขณะที่คนถูกสัมภาษณ์เองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่าจะทำอย่างไรถึงจะพรีเซนต์ว่าตัวเองมีความสามารถนั้นๆ และนั่นรวมไปถึงบรรดาการเขียน Resume ของตัวเองด้วย

ล่าสุด Bloomberg ได้ออก Job Skills Report โดยการไปสัมภาษณ์บริษัทต่างๆ จากหลากหลายอุตสาหกรรมถึงสิ่งที่พวกเขามองหาจากคนที่จะถูกเลือกเป็นพนักงานอยู่ ความน่าสนใจคือการได้รู้ว่าสำหรับฝั่งคนที่เลือกคนเข้าทำงานนั้น มีการให้ความสำคัญกับทักษะและความสามารถแตกต่างกันไป เช่นบางทักษะเป็นสิ่งที่คนจำนวนไม่มากมีและเป็นที่ต้องการ หรือบางทักษะเป็นสิ่งที่มีกันเยอะ และไม่ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ในส่วนของภาพรวมนั้น Bloomberg ได้ทำเป็น Chart ตามรูปด้านล่างนี้

skills

ทักษะที่คนจำนวนน้อยมี และเป็นที่ต้องการ

 • Strategic Thinking (การคิดเชิงกลยุทธ์)
 • Creative Problem Solving (การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์)
 • Leadership Skills (ภาวะผู้นำ)
 • Communication Skills (ความสามารถในการสื่อสาร)

ทักษะที่คนจำนวนมากมี และเป็นที่ต้องการ

 • Analytical Thinking (การคิดวิเคราะห์)
 • Ability to work collaboratively (การทำงานร่วมกับผู้อื่น)

ทักษะที่คนจำนวนน้อยมี และไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ

 • Industry-related work experience (ประสบการณ์ในสายงานเดียวกัน)
 • Adaptability (การประยุกต์)

ทักษะที่คนจำนวนมากมี แต่ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ

 • Initiative / Risk-taking (ความคิดริเริ่ม)
 • Decision making (การตัดสินใจ)
 • Global mindset (ทัศนคติแบบสากล)
 • Entrepreneurship (การเป็นผู้ประกอบการ)
 • Quantitative skills (ทักษะเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นตัวเลข)
 • Motivation / Drive (ความมุมานะ)

ทีนี้ถ้าดูจาก Chart ข้างต้นนั้น Bloomberg อธิบายไว้ว่าบริษัทต่างๆ จะมักเลือกหาคนที่มีทักษะในโซนขวาล่าง (สีฟ้า) ในขณะที่เด็กจบใหม่มักจะมีทักษะในด้านซ้ายล่าง (สีแดง) ส่วนด้านขวาบน (สีเขียว) จะถูกมองว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้ผู้สมัครคนนั้นโดดเด่นขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม ค่าต่างๆ นั้นจะมีการแปลผันตามประเภทของอุตสาหกรรมอยู่เหมือนกัน ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไร ลองไปดูที่เว็บของ Bloomberg ได้เลยครับScreen Shot 2558-04-23 at 9.30.03 PM Screen Shot 2558-04-23 at 9.30.20 PM Screen Shot 2558-04-23 at 9.30.33 PM