ตั้งแต่ Social Media ฮิตขึ้นมา มีหลายๆ คนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่า Online Banner Ads นั้นน่าจะหมดความนิยมไปเพราะคงไม่มีใครสนใจ Banner Ads แบบแต่ก่อนแล้ว

จะว่าไปแล้ว Banner Ads นั้นเป็นสื่อในลักษณะที่เข้าใจได้ว่าเหมือนป้ายโฆษณาหรือพื้นที่โฆษณาตามหนังสือพิมพ์ นิตยสารที่คนทั่วไปอ่านกัน Banner Ad ก็เหมือนจะอยู่ตามเว็บไซต์ที่คนทั่วไปเข้าไปอ่านคอนเทนต์กัน แต่ด้วยลักษณะพิเศษของพฤติกรรมออนไลน์ทำให้ Banner Ads เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่มากกว่าป้ายโฆษณาทั่วๆ ไปเพราะยังมีเทคโนโลยีและปฏิสัมพันธ์ที่มากกว่าการเห็นโฆษณาในสื่อแบบ Traditional Media ได้ ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้งาน Banner แบบสามารถโต้ตอบหรือมีลูกเล่นกับคนใช้ได้

Prestige Marketing ได้ทำ Infographic อธิบายว่าคนแบบไหนที่กดคลิ้ก Banner Ads ตั้งแต่เหตุผลว่าคลิ้กช่วงเวลาไหน เหตุผลคืออะไร และอะไรคือสิ่งดึงดูดให้คนคลิ้ก ถ้าใครเป็นคนวางแผนสื่อออนไลน์ก็รู้ไว้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการวางแผนนะครับ

banner-ad-infographic-640x3069