ตำราธุรกิจก็สอนโมเดลเหมือนกัน ๆ มี Framework ให้พอ ๆ กัน และเชื่อว่าแต่ละผู้บริหารก็รู้โมเดลแบบนี้อยู่แล้ว แต่ทำไมพอทำงานจริงกลับใช้แล้วพัง ได้คำตอบที่ผิดพลาด ตัดสินใจไม่ถูกต้อง? มันเกิดขึ้นจากอะไรกันนะ?