เขามักบอกว่าหากจะขายของออนไลน์แล้วก็ควรจะรู้จักใช้ Google Trends กันด้วย แล้วมันคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ถ้าไม่ขายของออนไลน์จะใช้มันในแง่ไหน มาเข้าใจกันนะครับ